Boreal partners logotype
Boreal Partner

VI VÄCKER
SKOGENS TILLVÄXT

VI ÄR SPECIALISTER PÅ SKOGLIG VERKSAMHET SOM SKAPAR TILLVÄXT

Våra skogliga produkter och tjänster.

BasPlan

En certifierad skogsbruksplan ger Dig goda förutsättningar för att sköta din skog på ett enkelt sätt. Vi erbjuder en grön skogsbruksplan i digitalt och pärm-format

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard för att kartlägga biologisk mångfald som underlag för beslutsfattande och planering. Resultat från förstudier och fältinventering levereras i rapportformat och som geodata.

KraftPartner

Boreal Partner bidrar till underhållet av det svenska elnätet. Vi har ESA-utbildad personal med lång och bred erfarenhet av arbete i Kraftledning.

Skogsvård och Trädfällning

Vi tar ansvaret över din ungskog och säkerställer rätt trädslagsfördelning och stamantal för ståndorten. Dessutom utför vi avancerad trädfällning i trädgårdar och nära bebyggelse med A-D behörighet och ansvarsförsäkring.

4500 hektar
Röjt sedan start
420 km
Kraftledning Underhållet
62 000 hektar
Planlagt sedan start

"Att vara under 5 % i medelfel på inmätta skogsdata är mycket ovanligt bland våra entreprenörer, men Boreal Partner har visat prov på kontinuerligt hög kvalite och låga medelfel i sina leveranser av planer. Ett mycket gott betyg som gör att vi vill fortsätta samarbeta!"

"För oss är respekt, ansvar och högklassighet våra kärnvärden och så ska vi förhålla oss med alla vi samarbetar med, därför valde vi Boreal Partner till att utföra våra uppdrag!"

skogsägare testimonial image

Jag har anlitat Boreal Partner under flera år för mina underväxt och ungskogsröjning. Jag räknar med att de vill fortsätta förvalta mitt förtroende nästa år.

skogsägare testimonial image

När vi skulle göra nya planer för hela skogsinnehavet anlitade vi Boreal Partner, för att vi ville lita på kvaliten och hålla en tät kommunikation. Vi ville vara affärsmässiga i skogsskötseln och få reda på potentialen av vad skogen kunde ge tillbaka.

Med OptiPlan kunde vi jämföra subjektiva skötselförslag med nuvärdsoptimerade. Vi kunde fatta affärsmässiga beslut och se skogen med helt nya ögon, vi har inte träffat någon annan som ser skog på detta sätt.

Arrow for link
Arrow for link

Vanliga frågor

Hur kommer jag i kontakt med Boreal Partner

Lättast är att maila, trycka på länken nedan. Eller varför inte ringa och pratat direkt med mig, Carl 073 038 94 44

Varför ska jag välja Boreal Partner till mina skogliga behov?

Boreal Partner öppnar nya dörrar att se på skog. Med hjälp av våra tjänster skapar vi nytta för din skog vid första kontakt. Vi guidar och hjälper dig med de första stegen oavsett om du är nybliven eller erfaren skogsägare. Utifrån dina ambitioner bestämmer du hur långt du vill gå, men våra tjänster följer dig utmed hela vägen. Mot tillväxt!

I vilka geografier finns Boreal Partner.

Vi finns i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Småland

Mer om oss Mer om oss Mer om oss Mer om oss

Mer om oss Mer om oss Mer om oss Mer om oss Mer om oss

Vision

Vara den tydligast drivande kraften i Sverige för anpassad och optimeradskogsskötsel för Sveriges privata skogsägare!

Image vision
Image goal

Mål

Åstadkomma det mest Värdeskapande partnerskapet för Sveriges privata skogsägare. Genom ömsesidigt förtroende, lång och bred skoglig erfarenhet, moderna optimeringsprogram och affärsmässiga förhållningssätt tillhandahålla bäst möjliga förutsättningar att förverkliga ett Optimalt skogsägande för Din skog.

Vårt fokus

I allt vi gör ska vi bedriva verksamheten med fokus på kundvärde, förtroende och uppfyllda förväntningar, tills vi nått dit är det bara hårt arbete som gäller.

Medarbetarna

Vi är ingenting utan våra medarbetare. Medarbetarna ska känna arbetsglädje och stöd från organisationen. Vi som jobbar på Boreal Partner är ett lag och stöttar varandra i allt vi gör!

Kundnytta

För att motivera vår existens och upprätthålla en nära relation med kunder ska vi skapa största möjliga kundvärde för tiden vi lägger ned i varje projekt. Arbetssättet är vår nyckel att leverera högsta möjliga kvalité, till lägsta möjliga kostnad för våra kunder

Framtiden

Vi tror på en framtid där människan i symbios med skogen ger ömsesidigt utbyte utifrån de förutsättningar som skogen sätter. Vår vilja är att ge dig framtidens förutsättningar idag, förenkla och förbättra våra verktyg att tillvarata skogens potential.

Kontakta oss

Vi på Boreal Partner är alltid öppna för ett förutsättningslöst möte med dig för att lyssna in dina behov. Vill du bara veta mer om oss, eller är du intresserad av några av våra tjänster eller produkter?