Skogsvård och Trädfällning

När din föryngrade skog har vuxit mellan 4-15 år brukar det i regel vara dags för någon typ av röjning. Beroende på vilket sätt du valde att föryngra kalhygget på kan det finnas olika faktorer som påverkar föryngringen av din framtida skog. Boreal Partner utför även specialfällning och bortforsling av farliga träd i skog eller trädgård. Kontakta oss så tar vi fram en kostnadsfri offert.

Har du en skogsbruksplan kan du enkelt titta i den. I förslaget du får av Boreal Partner ingår kartor och priser så du kan känna dig trygg med vad som behöver röjas och vad det kommer att kosta dig. Vi på Boreal Partner motiverar och beskriver gärna hur vi har tänkt att röjningen på din fastighet kommer gå till och i vilken tid åtgärden kommer att utföras.

Mer om röjning

01

Vad händer om jag skjuter röjning på framtiden?

En försenad röjning innebär eskalerande röjningskostnad och kvarvarande träd tar längre tid att återuppta tillväxt efter att ha avstannat. Röj hellre för tidigt än för sent och är lövuppslaget stort, uteslut inte att röja två gånger. Ett vanligt fel när man röjer själv är att man lämnar alltför många stammar efter röjning vilket får till följd att en andra röjning kan bli aktuellt. Det leder också till att timmerandelen och därmed nettot i din första gallring minskar, då beståndet har växt ihop alltför fort. Därutöver ökar risken för snö- och vindbrott vid långsmala stammar. Tänk på morötterna i trädgårdslandet. Man måste ta bort tillräckligt många för att de andra ska bli stora och fina. Marken näringstillgång räcker bara till ett visst antal för att det ska bli skog. Av samma anledning avgör marken hur många stammar efter röjning som ska lämnas. I Västernorrland varierar stamantalet mellan 1600 och 2500 stammar per hektar. Ca 2 m mellan stammarna. En bra tumregel är att du ska kunna flyga med händerna rakt ut genom beståndet utan att slå i någon stam.

02

Vad gör man med lövträden när man röjer?

Boreal Partner tar hänsyn till att lövträd är en viktig födokälla till viltet. Detta innebär att rönn, sälg och asp kan lämnas för foder till älg och rådjur, särskilt då om dessa redan är nedbetade och i busk skiktet. Är det gott om betade tall lämnar vi ofta dessa med, då studier visar att älgarna gärna kommer tillbaka och betar på samma tall och lämnar de fina stammar som klarat sig från betet och utvecklas till det framtida beståndet. Man bör även tänka på att lövträd är viktigt beskuggning och livsmiljöer nära vattendrag, myrar och sjöar. Här kan det bli aktuellt att lämna mer lövträd för att skapa en sk kantzon.

03

Vad kostar en röjning?

Som tidigare skrivet hänger röjningskostnaden ihop med hur länge man väntar på att röjja och i vilken skog man röjjer. Vid en normal ungskogsröjning brukar stamantalet före röjning ligga på mellan 5-7000 stammar per hektar. I detta fallet brukar röjningskostnaden ligg på 3500- 4500 kr per hektar ex moms. Vid eftersatta röjningar går kostnaden upp mot 5000 kr/ha och däröver. Är det en tallföryngring med en stort talluppslag men med klena stammar blir röjningen billigare, under 3000 kr per hektar. Vi på Boreal Partner garanterar alltid dig som skogsägare en pristak för röjning per hektar. Därunder röjjer vi för faktisk kostnad för att hålla nere kostnaderna för din skogsvård men ändå få betalt för det arbete vi utför. En liten framkörningskostnad tillkommer.

04

Hur vet jag vilken skog på min fastighet som ska röjas?

Boreal Partner hjälper dig gratis att ta fram ett förslag på ditt behov av röjning. Har du en skogsbruksplan kan du enkelt titta i den.

I förslaget du får av Boreal Partner ingår kartor och priser så du kan känna dig trygg med vad som behöver röjjas och vad det kommer att kosta dig. Vi på Boreal Partner motiverar och beskriver gärna hur vi har tänkt att röjningen på din fastighet kommer gå till och i vilken tid åtgärden kommer att utföras.

Kontakta Boreal Partner för ett gratis röjningsförslag på din fastighet


04

Sammanfattning

När din föryngrade skog har vuxit mellan 4-15 år brukar det i regel vara dags för någon typ av röjning. Beroende på vilket sätt du valde att föryngra kalhygget på kan det finnas olika typer och stor konkurrens till de träd som ska utgöra din framtida skog. Boreal Partner utför även specialfällning och bortforsling av farliga träd i skog eller trädgård.

Vanliga Frågor

Hur kommer jag i kontakt med Boreal Partner

Lättast är att maila, trycka på länken nedan. Eller varför inte ringa och pratat direkt med mig, Carl 073 038 94 44

Varför ska jag välja Boreal Partner till mina skogliga behov?

Boreal Partner öppnar nya dörrar att se på skog. Med hjälp av våra tjänster skapar vi nytta för din skog vid första kontakt. Vi guidar och hjälper dig med de första stegen oavsett om du är nybliven eller erfaren skogsägare. Utifrån dina ambitioner bestämmer du hur långt du vill gå, men våra tjänster följer dig utmed hela vägen. Mot tillväxt!

I vilka geografier finns Boreal Partner.

Vi finns i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Småland

Kontakta oss

Vi på Boreal Partner är alltid öppna för ett förutsättningslöst möte med dig för att lyssna in dina behov. Vill du bara veta mer om oss, eller är du intresserad av några av våra tjänster eller produkter?

Läs om våra andra tjänster

Naturvärdesinventering

Boreal Partner utför naturvärdesinventeringar enligt svensk standard SS199000:2023. Naturvärdesinventeringen görs erfarenhet från skoglig inventering och naturvård och inriktad kompetens. Kartläggningen av biologisk mångfald är en del i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle.

KraftPartner

Med Boreal Partner som er närmaste KraftPartner garanteras ett 100 % genomfört arbete inom tidsmarginal, inom budget och med högsta kvalité. Med ESA-utbildad personal och lång erfarenhet av arbete i kraftledning vet vi att varje uppdrag är unikt. Vi avsynar genomfört arbete innan vi lämnar platsen och signalerar uppdrag slutfört, allt med nära kommunikation med uppdragsgivaren för trygghet, professionalism och stolthet för utfört arbete.

BasPlan

Boreal Partner ger Dig en BasPlan som uppfyller kraven för PEFC. Vi ser till att Du får skogsdata av högsta kvalité och skötselförslag utifrån en gedigen erfarenhet och befintliga skötselmallar. Du får en produkt av hög kvalité i handen, med kartor, avdelningstabeller och beskrivande texter för allt Du behöver veta om din skog. BasPlan fungerar även som värderingsunderlag mot banken vid eventuell försäljning av fastigheten.