När vi tittar tillbaka på 2022 har det var ett fullspäckat år med febril aktivitet i skogen

8 st flitiga skogsrådgivare var under sommaren igång med att göra skogsbruksplaner över 4 olika län, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Hälsingland. Drygt 12 000 ha planlades under ca 3 månader och veckorna före Jul levereras de sista planerna ut till våra beställare. Säsongen har bjudit på utmaningar och upplevelser (några väl spännande björnmöten) men totalt sett har känslan varit god och framtidsutsikterna för våra tjänster blir allt ljusare, samt att förtroende från våra kunder har vuxit vilket såklart är bäst av allt och bevis på att vi är på rätt väg!

Ylva har jobbat med att förbereda, stötta och följa upp från dator och ute i fält, men även hunnit med att göra endel skogsbruksplaner själv i fält. Just detta har varit ett tecken på att vårt arbetssätt är effektivt och frigör tid. Vi kommunicerar samt dokumenterar information så inget behövs upprepas eller att missförstånd sker. Mer tid och kraft kommer läggas på att finslipa arbetssättet ännu mer till nästa säsong! Det är i hur vi formar vårt arbetssätt som avgör hur mycket vi kan öka värdeskapandet för våra beställare. Men där också lönsamheten avgörs, gör vi fel från början, blir det svårt och kostsamt att städa upp i efterhand.

På skogsvården har vi ganska exakt dubblat arealen från 2021. Totalt röjdes 900 ha, varav hälften ungskog, hälften underröjning. Vi har även hunnit med lite kraftledning och lite plantering.

Receptet för den ökade areal är att vi lyckades bra med bemanning trots osäkerheter i omvärlden och kunde fokusera på att bygga ett stark lag med våra lagledare i spetsen. Arealen var mer koncentrerade runt Timrå vilket betyder färre timmar i bil och ställtid för borta-uppdrag. Snön kom tidigt i år, redan i slutet av november vilket innebar en något förkortad säsong. Men det tyckte nog alla var ganska skönt!

Slutligen vill jag passa på att tacka alla vänner, medarbetare och beställare för detta året. Vi har lärt oss massor, men även upprepat det vi kan bäst: Att hålla det vi lovar och att kvalite sitter i människorna som utför uppdraget!

Med förtroende från beställare ser jag med tillförsikt fram emot ett starkt skogligt 2023 och önskar alla en God Jul och Gott Nytt år!

Vid pennan

Carl Lindmark

VD

Boreal Partner